Privacy

WIJ HECHTEN AAN UW PRIVACY

DAYROOMS.com is eigendom van en wordt beheerd door Between 9 and 5 BVBA.

Between9and5 heeft klantengegevens altijd bijzonder omzichtig behandeld. Wij hebben nooit gegevens doorverkocht aan derden en zullen dat ook nooit doen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de hierna uiteengezette doeleinden. Wij behandelen alle klantengegevens als strikt vertrouwelijke informatie met al het mogelijke respect voor uw privacy.

Wie is de gegevensbeheerder voor uw persoonsgegevens?

Between9and5 (Between 9 and 5 BVBA), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens de Belgische wet met btw-nummer BE0890089816 en ingeschreven op het volgende adres: Mimosasstraat 5, 1030 Brussel. Voor vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op dataprotection@dayrooms.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Tijdens het reservatieproces vragen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de reservatie van een dagkamer en het beheer van uw reservatie (voor het verstrekken van onze diensten aan u in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden). Deze omvatten uw naam, telefoonnummer en e-mailadres ("contactgegevens "), evenals de datum van aankomst/vertrek, de naam van het hotel en het type gereserveerde kamer ("reservatiegegevens “).

Voor vragen, met name vragen om informatie, voor klachten of verzoeken kunt u ook contact met ons opnemen met behulp van het contactformulier of anderszins. In deze context verwerken wij uw contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang inzake het beheer van klanten en geschillen.

Als u inschrijft op onze nieuwsbrief, tijdens de reservatie van een dagkamer of anderszins, verzamelen wij uw persoonsgegevens om u te kunnen contacteren en te informeren over de activiteiten van Between9and5 en alle aanverwante zaken. Deze verwerking gebeurt met uw instemming.

Tenslotte, als u ooit eerder bij ons hebt gereserveerd dan kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u via elektronische weg (e-mail of andere) commerciële berichten te sturen in verband met onze diensten op basis van onze legitieme belangen voor het promoten van onze diensten, behalve indien instemming vereist is door de toepasselijke wet.

Wie krijgt uw gegevens?

Telkens wanneer u reserveert via DAYROOMS.com, worden uw reservatiegegevens doorgegeven aan het hotel van uw keuze om de reservatie te doen. Dit terzijde gelaten, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor hun eigen doeleinden. Wij delen gegevens alleen met onze eigen hostingdienst en IT-dienstverstrekkers. Between9and5 zal in geen geval uw contactgegevens verkopen of uitlenen. Met het oog op uw hotelreservatie kunnen uw persoonsgegevens doorgestuurd worden naar landen overzee waarvan de wetten inzake gegevensbescherming niet zo allesomvattend zijn als die van de landen binnen de Europese Unie. Wij sturen persoonsgegevens alleen naar ontvangers die een gepast niveau van gegevensbescherming bieden. In voorkomend geval sluiten wij indien nodig contractuele overeenkomsten af om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd volgens de Europese normen. U kunt een kopie aanvragen van deze contractuele overeenkomsten met gebruikmaking van bovenstaande contactgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens ook na uw reservatie als bewijs en zolang er mogelijk een geschil zou kunnen ontstaan in verband met de diensten die wij u leverden (10 jaar volgens de Belgische wet). Als u bovendien hebt ingeschreven op onze nieuwbrieven of als u als klant commerciële berichten ontvangt, bewaren wij uw e-mailadres tot u ons vraagt om zulke nieuwsbrieven of berichten niet langer te ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die men over u bezit;
 • te vragen om de correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens; te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben;
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke („overdraagbaarheid van gegevens”);
 • uw instemming in te trekken wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw instemming (net als met nieuwsbrieven)

Dit zijn geen absolute rechten, er zijn beperkingen, zo bijvoorbeeld wanneer een verzoek buitensporig is.

Vragen?

Voor vragen met betrekking tot ons privacybeleid of om een van uw rechten uit te oefenen of als u een klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen op dataprotection@dayrooms.com U kunt ook rechtstreeks klacht indienen bij uw plaatselijke overheid inzake gegevensbescherming.

COOKIES

Op DAYROOMS.com maken wij gebruik van cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te verzekeren wanneer u onze website bezoekt en laat ons toe om onze website en onze diensten te verbeteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser opslaat op de harde schijf van uw computer. Zo bijvoorbeeld vergemakkelijken ze reservaties door automatisch regelmatig gebruikte gegevens op onze website op te roepen als u deze eerder al eens hebt bezocht.

Bepaalde cookies op DAYROOMS.com zijn door ons ingesteld, andere door derden; sommige blijven maar zo lang staan als uw browsersessie duurt, anderen kunnen actief blijven op uw computer gedurende een langere tijd (tot 2 jaar).

DAYROOMS.com kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: (i) die die nodig zijn voor de functionaliteit of diensten die u vraagt of voor het sturen van berichten (functionaliteitscookies) en (ii) die die wij gebruiken voor metingen van de prestaties en bezoekers op onze website (analytische cookies).

Internetbrowsers laten u toe om uw cookie-instellingen te veranderen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten cookies of bestanden te blokkeren. U kunt daarom cookies blokkeren door op uw browser die instelling te activeren waarmee u de instelling van alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Als u evenwel uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, hebt u mogelijk geen of slechts gedeeltelijk toegang tot onze website, omdat sommige ervan functionele cookies zijn. Maar de basisfuncties "search-and-reserve" blijven werken ook zonder cookies.

Meer informatie over het wissen of blokkeren van cookies vindt u op: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Voor functionaliteitscookies is uw instemming niet vereist. Voor analytische cookies hebben wij daarentegen wel uw instemming nodig alvorens ze op uw computer te zetten. U kunt uw instemming geven door gebruik te blijven maken van onze website, of door te klikken op de gepaste knop op de weergegeven banner.

Op onze website gebruiken wij de volgende cookies:

 • DAYROOMS.com: Cookies voor het functioneren van de website (bewaard zolang uw sessie op de website duurt) en om u de taalversie te geven die u hebt gevraagd op de website (gedurende een maand)/
 • Google Analytics: laten ons toe om te beoordelen hoe u en andere internetgebruikers onze website gebruiken, en deze informatie is essentieel zodat wij de functionaliteit van onze website voortdurend kunnen verbeteren. Deze worden bijgehouden gedurende 30 minuten tot 2 jaar.

Meer informatie over cookies en gelijkaardige cookies vindt u op de volgende adressen:

 • http://allaboutcookies.org/
 • http://youronlinechoices.eu/ (richtlijnen voor gedragsreclame en online-privacy, opgesteld door de reclamesector van internet)

Hotjar tracking

"We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze dienst op te bouwen en te onderhouden met feedback van de gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), de grootte van het scherm van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatidentificaties), de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de gegevens die namens ons worden verzameld te verkopen.

Voor meer details, zie de 'over Hotjar' sectie van Hotjar's support site.

Contact